Välkommen till:

Welcome to:

Logo


Vilka är vi?

Svensk Aktuell Elektronik AB är ett företag som kan erbjuda utveckling och tillverkning av elektronikutrustning. Vi tar hand om hela projekt från specifikation, via konstruktion, prototyper, testning, tillverkning, driftsättning till service.

Våran specialité är datainsamling för logistik eller datainsamling i krävande miljö.

Who are we?

Svensk Aktuell Elektronik AB is a company that can offer development and manufacturing of electronic equipment. We take care of whole projects from specification, via design, prototypes, testing, manufacturing, installation to service and suport.

Our speciality is collection of data for logistics or collection of data in rough environment.


Address:
Svensk Aktuell Elektronik AB
Box 10
S-191 21 Sollentuna
Sweden
Telefon:

Fax:

E-post:
08-35 92 85
+46 8 35 92 85
08-35 92 86
+46 8 35 92 86
info@saeab.se


HTML (old) PHP-4 FreeBSD handbook Public HomePage
HTML 3.2 PHP-5 BIND 9 doc Option page
HTML 4.01 PHP-7 Ghostscript 8.70 Test page
Apache doc mySQL Samba MPD


Mottagna fax

[Powered by Apache] [Powered by FreeBSD]
<info@saeab.se>